כחלק ממגוון הפתרונות המוצעים ללקוחותיה, סופרגז אנרגיה מבצעת בשנים האחרונות תהליכי התייעלות אנרגטית בקרב צרכני אנרגיה גדולים.
התייעלות אנרגטית היא מונח כללי להפחתת צריכת האנרגיה הנדרשת בתהליכי ייצור, חימום וקירור, תאורה ועוד.

במסגרת הפתרונות השונים המוצעים ע"י החברה, ניתן למנות את היישומים הבאים:

  • חיסכון אנרגטי חיסכון בחשמל ובשריפת דלקים כדוגמת דלק לתעשייה ולתחבורה
  • השבת אנרגיה – שימוש באנרגיה שיורית המופקת בתהליכי הייצור (לדוגמא שימוש בחום הנפלט ממנוע לייצור חשמל לצרכי הפקת קיטור ומים חמים)
  • תכנון מיטבי – ניצול התכנון לצורך הקטנת צריכת האנרגיה
  • דלק חסכוני – מעבר לדלק זול יותר

 

לאחרונה, הרחיבה סופרגז אנרגיה את פעילותה בתחום ההתייעלות האנרגטית כאשר חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת Augwind המפתחת מערכות לחיסכון באוויר דחוס ופתרונות שונים לאגירת אנרגיה. במסגרת שיתוף פעולה זה, סופרגז אנרגיה תשווק באופן בלעדי בישראל מערכות לחיסכון בעלויות הייצור של אויר דחוס, אשר מתבטא בירידה בהוצאות החשמל השוטפות של לקוחות הקצה.

החברה ממשיכה לבחון פיתוחים ושיתופי פעולה שונים בתחום ההתייעלות האנרגטית במטרה להציע ללקוחות סל פתרונות רחב יותר שיאפשר צמצום נוסף בעלויות האנרגיה לטובת שיפור מתמשך בעלויות הייצור.