סופרגז, כמובילת שוק בתחום אספקת הגז הטבעי לתעשייה, מתמחה בתכנון והקמה של מתקני קו-גנרציה אצל צרכני הקצה בשיטת BOT ו- BOO ורואה בתחום ייצור ואספקת החשמל כחלק מפעילות הליבה של החברה.

החברה מתמקדת בייזום ופיתוח פרויקטי קו גנרציה.

CHP: Combined Heat and Power הוא תהליך ייצור אנרגיה מקומי בחצר הלקוח, מבוסס גז טבעי של שני תהליכים – הפקת חשמל והפקת אנרגיה תרמית (חום, קיטור, מים חמים, אויר חם, מים קרים, מיזוג אויר ועוד).

בתחנות קו גנרציה בחצר הלקוח, העלות הכוללת להפקת חשמל וחום, נמוכה מעלויות הייצור בשני תהליכים נפרדים. כמו כן, בתהליך זה הנצילות האנרגטית והתועלת הכלכלית גבוהה.

בנוסף, משווקת סופרגז, גז טבעי, באמצעות רשת החלוקה ובאמצעות שינוע גז טבעי דחוס (CNG) במכליות כביש. סופרגז מציעה פתרון הנדסי כולל להסבת מערכות אנרגיה קיימות למערכות הצורכות גז טבעי בשיטת TK ו-B.O.T ובליווי רגולטורי והנדסי מלא.